736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Nagrody dla pedagogów

W 2005r. z okazji jubileuszy szkół i placówek oświatowych oraz za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Prezydent Miasta Gdyni przyznał nagrody (w wys. 2200 zł) następującym nauczycielom:
-Beata Korybalska, Małgorzata Kosior- Przedszkole Nr 5
-Jerzy Ambroży, Małgorzata Zwierz, Hanna Adamkiewicz -Szkoła Odzieżowa (Zespół Szkół Usługowych)
-Barbara Orlik, Anna Kentzer-Baczewska – Kolegium Miejskie;
-Hanna Gwit, Katarzyna Pęksa, Krystyna Kędzierska - Szkoła Podstawowa Nr 6
-Alicja Milisiewicz-Szulc, Marzena Witczak - Szkoła Podstawowa Nr 8 (Zespół Szkół Nr 5)
-Mirosława Kędzierska- Szkoła Przyszpitalna (Zespół Szkół Nr 17)
-Hanna Górecka-Wicka, Izabela Górska - Szkoła Podstawowa Nr 26
-Irena Nowicka, Stefania Studencka - Szkoła Podstawowa Nr 39
-Wiesława Sęk, Zdzisława Gabas - Przedszkole Nr 49
-Maria Szmyt, Marzena Niewitecka -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1
-Barbara Zaborowska, Bogumiła Skraburska- Przedszkole Nr 29
-Ewa Nawrocka, Katarzyna Kuczyńska, Izabela Sobiecka - Szkoła Podstawowa Nr10
-Elżbieta August, Mirosława Koszałkowska- Przedszkole Nr 15
-Elżbieta Zgoła, Barbara Mielewczyk, Dorota Skulska-Wittbrodt - Szkoła Podstawowa Nr12 (Zespół Szkół Nr 7)
-Aleksandra Urla, Lilianna Czaplińska, Małgorzata Supińska - Szkoła Podstawowa Nr 17
-Peter Senn - III Liceum Ogólnokształcące