736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Podziękowania

Rada Dzielnicy Wielki Kack dziękuje sponsorom za pomoc w organizacji Wigilii dla osób starszych i samotnych, szczególne podziękowania składamy: właścicielom ciastkarni Z. i J. Rychert z Sopotu, Danucie i Tadeuszowi Wróbel z Chwaszczyna, restauracji „Patrian” z Tuchomia, Zakładowi Oświetlenia „Energa”, P.W. ABel z Gdyni oraz Krystynie Jankowskiej za pomoc organizacyjną i logistyczną.
***
Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni dziękuje za przekazanie darów i pomoc w przeprowadzeniu akcji charytatywnej „Podaruj gwiazdkę dzieciom
z Domu Dziecka w Gdyni Demptowie”: państwu Kłuszczyńskim z Delikatesów „ADMIR” w Gdyni, S.Jankowskiej – Bąk, A.Bornejko, L.Gmitrowskiej ze sklepu „Wszystko dla ucznia” oraz Dyrektorowi Regionu Północ SKOK im. F.Stefczyka - Witoldowi Bednaszewskiemu.
***
Zespół Pracy Socjalnej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Sucharskiego 2, składa serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Obłuża oraz instytucjom za wszelkie dary i współpracę.
***
Zespół Pracy Socjalnej w Przychodni Lekarskiej Gdynia – Obłuże, przy ul. Unruga 84 składa serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom Obłuża oraz instytucjom za wszelkie dary i współpracę.
***
Zespół Pracy Socjalnej w Przychodni Lekarskiej Gdynia – Obłuże, przy ul. Unruga 84 składa serdeczne podziękowanie Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu za pomoc w dofinansowaniu wycieczki do ZOO w Gdańsku Oliwie, dla dzieci z rodzin ubogich – rejonu Obłuża.