736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Super podróżnicy

Do końca roku można przysyłać zgłoszenia do Nagrody im. A. Zawady. Celem, dla którego powołano tę nagrodę było zachowanie pamięci o jej patronie oraz wsparcie finansowe i promocyjne ambitnych planów wyprawowych najlepiej rokującego młodego podróżnika. Kapituła przyznając nagrodę bierze pod uwagę dotychczasowy dorobek kandydata i jakość projektu wyprawy, na który zostanie przeznaczony grant (10.000 zł). Fundatorem nagrody jest Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Laureat nie może ukończyć 27 roku życia.
Formularz zgłoszeniowy kandydatów do nagrody można pobrać ze strony www.gdynia.pl/?co=turystyka.
Również do końca roku można zgłaszać wyprawy do Kolosów, pokazy w Fotoplastykonie oraz zaprezentować zdjęcia z podróży w ramach wystawy FotoGlob. Szczegóły na: www.kolosy.pl
Wręczenie nagród nastąpi w dniach 16-18 marca 2006 roku podczas VIII Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni. Miejscem Spotkań będzie kino Silver Screen w Centrum Gemini. Podczas imprezy nastąpi wręczenie Kolosów w pięciu kategoriach: Podróże, Żeglarstwo, Alpinizm, Eksploracja Jaskiń oraz w kategorii otwartej Wyczyn Roku. Kontakt z Organizatorami: UM Gdynia – Agnieszka Krasińska, tel. 058 66 88 152, e-mail: turystyka@gdynia.pl, MART - Janusz Janowski, 012 285 04 59, e-mail: janowski@kolosy.pl