782 (391) 2006-12-01 - 2006-12-07

Niepełnosprawny na rynku pracy

Prezydent Gdyni w ramach projektu „Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy” ma zaszczyt zaprosić pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne na konferencję „GDYNIA - RYNEK PRACY BEZ BARIER”, która odbędzie się 7 grudnia br. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, sala Koralowa, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.

Partnerami projektu są: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

Informacje o konferencji: Referat Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni, ul. Kołłątaja 8, II piętro, pok. 212, tel/fax (058) 620 38 24, www.gdynia.pl/niepelnosprawni.