782 (391) 2006-12-01 - 2006-12-07

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

W grudniu 2006 roku Fundacja Gospodarcza, w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:

- Podstawy edytora tekstu WORD: 11-12.12.2006 w godz. 9.00-13.00

- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku

- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

- Poradnictwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

Osoby zainteresowane Fundacja prosi o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 - 20 - 52, 622 - 60-17, 622-95 - 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia  ul. Olimpijska 2 , pokój 103 i 109 (I piętro). 

Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl.