786 (395) 2007-01-05 - 2007-01-11

Najlepsi szopkarze

Jury w składzie 687 mieszkańców naszego regionu w VIII konkursie Pomorska Szopka postanowiło przyznać: I nagrodę - Bolesławowi Parasionow to nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego - 2000 złotych - (210 głosów), II nagrodę dla Andrzeja Wojtczaka - nagroda Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka - 1500 złotych - (108 głosów), III nagroda dla Józefa Walczaka - nagroda Prezesa Popierania Przemysłu Ludowego Art Gdynia - 1000 złotych - (71 głosów).
Organizatorzy postanowili dodatkowo wyróżnić dyplomami: Mariana Bacha, Karola Maya, Krzysztofa Krajewskiego i Wiktora Chrzanowskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 grudnia 2006 r. w Centrum Rozrywki Gemini, a wystawa szopek trwa do 15 stycznia 2007.

  • ikonaOpublikowano: 04.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona