786 (395) 2007-01-05 - 2007-01-11

Uwaga, podróżnicy!

W dniach 15-17.03.2007 r. odbędą się w Centrum Gemini i kinie Silver Screen IX Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał konkursu Kolosy 2006 i konkursu im. Andrzeja Zawady.
Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest podczas corocznych Spotkań, od 2002 r. Otrzymuje ją młody i ambitny podróżnik. Ma ona umożliwić młodym globtroterom spełnienie ambitnych, podróżniczo-eksploracyjnych celów. Nagroda bowiem, to dyplom i ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy - na zorganizowanie wyprawy - w wysokości 10 000 zł.
Laureata, który nie ukończył jeszcze 27 lat wybierze Kapituła, wraz z Prezydentem Gdyni, spośród zgłoszonych podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Kapituła
dokona wyboru biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek kandydatów oraz oryginalność i jakość przygotowanego projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. W konkursie może wziąć udział grupa, pod warunkiem, że średnia wieku uczestników nie przekracza 27 lat. Zgłoszenie do Nagrody musi być wysłane przez samego kandydata lub osobę odpowiedzialną za zespół. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prelekcji podczas Spotkań, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać do końca stycznia 2007 - pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię - pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl
Formularz do pobrania lub w Urzędzie Miasta Gdyni, pok. 421.

  • ikonaOpublikowano: 04.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona