788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Nowy Rynek w Parku

W czwartek 25 stycznia 2007 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) oraz Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) organizują w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (PPNT) konferencję poświęconą nowej inicjatywie GPW, tj. utworzeniu Nowego Rynku.
Spółki dopuszczone do obrotu na Nowym Rynku notowane będą w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym). Cele jakie GPW stawia przed nową platformą obrotu to m.in.: stworzenie rynku finansującego małe przedsiębiorstwa o dużych perspektywach wzrostu, w tym z sektora nowych technologii.
Uwaga! Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji na ten temat odnaleźć można pod adresem www.ppnt.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona