788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Prezydent spełnia marzenia podróżników!

Trzeba być młodym globtrotterem, mieć marzenia i wygrać w konkursie o nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w trakcie IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz Finału konkursu KOLOSY! Proste, prawda?
Uzupełnijmy, że spotkania te odbędą się w dniach 15-17.03.2007 r. w Gdyni, tradycyjnie już - w Centrum Gemini przy Skwerze Kościuszki.
Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest od 2002 r. Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów.
Nagroda, to oprócz dyplomu, ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy w wysokości 10 000 zł - na zorganizowanie wyprawy!
Laureata, który nie ukończył jeszcze 27 lat wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku nie przekracza 27 lat). Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań ilustrowanej prelekcji, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Uwaga! Zgłoszenia można przesyłać tylko do 31 stycznia 2007 roku - pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl
- pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl Formularz do pobrania – w Urzędzie Miasta Gdyni pok. 421 lub tutaj
Regulamin do pobrania – w Urzędzie Miasta Gdyni pok. 421 lub tutaj.  
Dodatkowe informacje – (058)66 88 152, e-mail: turystyka@gdynia.pl 

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona