788 (397) 2007-01-19 - 2007-01-26

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

31 stycznia 2007r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2006r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2007r.
Druki Oświadczeń można otrzymać w pokoju 226 U.M. II piętro w godz. od 8.00 do 16.00 lub na stronie internetowej Urzędu www.gdynia.pl – Urząd Miasta, sprawa do załatwienia, napoje alkoholowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, pokój 226 do 31 stycznia 2007 wraz z dowodem wniesienia opłaty w kasie U.M. lub na konto: w NORDEA Bank Polska SA w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045
POUCZENIE:
1. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
2. Wartość sprzedaży za 2006 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
3. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
a) piwo i alkohole do 4,5 %
- jeśli wartość sprzedaży w roku 2006 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
- jeśli wartość sprzedaży w roku 2006 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
b) alkohole od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)
- jeśli wartość sprzedaży alkoholi w roku 2006 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł
- jeśli wartość sprzedaży alkoholi w roku 2006 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży
c) alkohole powyżej 18 %
- jeśli wartość sprzedaży alkoholi w roku 2006 wynosi do 77 000 zł – opłata 2100 zł
- jeśli wartość sprzedaży alkoholi w roku 2006 przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.
4. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2007 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2007 roku.
5. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2007 roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2007 r., w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczoną w dniach).
6. Sprzedawca alkoholu obowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2007 r. okazać w hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Zaświadczenie wydaje Urząd Miasta w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku w pok. 226.
7. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.
8. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

  • ikonaOpublikowano: 18.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona