790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne w dniu 3.02.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola nr 7 i nr 27. Udział w zajęciach jest bezpłatny!

***

Centrum Kształcenia Mowy w Przedszkolu Samorządowym nr 7 zaprasza 3.02.2007 dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na diagnozę i terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, oligofrenopedagogiczną. Zajęcia są bezpłatne.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona