Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Wystawy z okazji urodzin Miasta

Muzeum Miasta Gdyni zaprasza do Sali Wystawowej w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini”, ul. Waszyngtona 21 na ekspozycję pt.„I powiał wiatr od morza... „Morze i Gdynia w literaturze”.
Wystawa prezentuje pochodzące ze zbiorów biblioteki Muzeum Miasta Gdyni piśmiennictwo morskie z lat 1918-1939. Wówczas to nastąpił okres dynamicznego rozwoju zainteresowania problematyką morską, co znalazło odbicie w szybko rosnącej liczbie wydawnictw. Odzwierciedlają one niezwykły entuzjazm, jaki wynikał z odzyskania dostępu do morza i możliwości otwierających się w związku z tym przed niepodległą Polską. Szczególnie dużo uwagi poświęcono wtedy Gdyni, która była symbolem odradzającego się państwa. Literatura i prasa towarzyszyły naszemu miastu od początku, przybliżając czytelnikom kolejne etapy budowy Gdyni – miasta i portu, proces tworzenia floty wojennej, handlowej i pasażerskiej oraz rozwój żeglarstwa i turystyki morskiej.
Czas trwania wystawy: 9 lutego – 11 marca 2007 r. Sala czynna codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 11.00 – 18.00.
Cena biletu normalnego – 2 zł, ulgowego – 1 zł. W soboty wstęp bezpłatny. Uwaga! Bilet uprawnia również do zwiedzenia wystawy w „Domku Abrahama”

***
Galeria „Ratusz”, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 (I piętro) zaprasza na wystawę pt.”Gdynia”.
Wystawa, przedstawia historię miasta. Na 17 planszach można zobaczyć pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni fotografie, pocztówki, reklamy, różnego rodzaju dokumenty, prasę, przewodniki, medale itp. Uzupełnieniem materiałów ikonograficznych są teksty informacyjne oraz podpisy pod zdjęciami, przygotowane w trzech wersjach językowych.
Czas trwania wystawy: 8 lutego – 6 marca 2007 r. Otwarte od poniedziałku do piątku, w godz. 8 .00– 16.00. Wstęp wolny.