792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Ogłoszenia medyczne

NZOZ „Vita-Med” Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o, zaprasza na programy profilaktyczne:

-pacjentów w wieku od 35-55 na badania układu krążenia

-badanie USG bioderek dla dzieci pow. 2 miesiąca życia

-mężczyzn w wieku od 50-60 lat na badania gruczołu krokowego

-pacjentów od 45 lat na badanie kału na krew utajoną -ul. Wejherowska 59, tel. (0-58) 664-39-19, (0-58) 623-07-71

- oraz pacjentów w wieku od 40-65 na badanie POCHP (badanie spirometryczne) ul. Czeremchowa 1, tel.(058) 664-57-04.

ikona