792 (401) 2007-02-16 - 2007-02-22

Zawody komputerowe

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w XI Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka.

Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w XI Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta .
Mistrzostwa odbędą się w dniach: 10.03.2007 r.– gimnazja, 11.03.2007 r. – szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207.

Termin zgłaszania do zawodów upływa 28.02.2007 r.

Informacje dotyczące zawodów można uzyskać u organizatora w ZR LOK w Gdyni, ul. Świętojańska 5/7, tel.: 0 501 090 161, a także u Tadeusza Bury – doradcy ds. informatyki e-mail: btx@gd.pl Internet: www.sni.edu.pl/lok2007/.

ikona