793 (402) 2007-02-23 - 2007-03-01

Zapisy do...

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53 ogłasza nabór dzieci zdrowych i niepełnosprawnych do klasy pierwszej oraz do klasy pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2007/08.

Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się dnia 5 czerwca br. o godz. 17.00. Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (0-58) 665 84 62.