Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Dowody osobiste do wymiany

Urząd Miasta Gdyni przypomina, iż wszystkie dowody osobiste „książeczkowe” są ważne tylko do 31.12.2007 r.

Aby uniknąć ogromnych kolejek pod koniec roku prosimy mieszkańców Gdyni o jak najszybsze przyjście do Referatu Dowodów Osobistych i złożenie wniosku o nowy dowód osobisty.

Jednocześnie informujemy, iż do wniosku o wydanie dowodu osobistego, który jest dostępny w referacie (Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska od 12 do 18 ) lub na stronie internetowej urzędu ( www.gdynia.pl - Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Dowodów Osobistych - Sprawa do załatwienia - wymiana dowodu osobistego) należy dołączyć :

- 2 aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);

- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Gdynią;

- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gdynią;

- dowód uiszczenia opłaty za dowód – 30 zł (płatne w kasach urzędu lub na konto urzędu Bank Nordea Polska S.A. Gdynia nr 8014401026 0000000000 33 4979 – z tytułem: imię i nazwisko (osoby ubiegającej się o dowód osobisty), Wydział Dochodów - „dowód osobisty”.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i czarnym długopisem .

Z wypełnionym wnioskiem oraz z załącznikami należy zgłosić się osobiście do Sali Obsługi Mieszkańców (Referat Dowodów Osobistych) stanowiska od 12 do 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (kontakt telefoniczny: (058) 668 87 14, 668 87 15, 668 87 16, 668 87 17, 668 87 18, 668 87 07).

.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona