796 (405) 2007-03-16 - 2007-03-22

Nasz człowiek w Brukseli

9 marca br. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich na posiedzeniu w Poznaniu wybrało do Zarządu tej organizacji Stanisława Szwabskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Zarząd Związku liczy 17 osób - przedstawicieli miast Polski.

Ponadto na tym samym posiedzeniu Stanisław Szwabski uzyskał mandat przedstawiciela Związku Miast Polskich w Komitecie Regionów.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej, reprezentującym interesy 250 regionów, na które podzielona jest Unia Europejska. Reprezentuje na forum unijnym stanowiska władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE, wydając opinie na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja, jak i Rada Unii Europejskiej mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych. Komitet może również wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie a także Parlamentowi Europejskiemu.

  • ikonaOpublikowano: 15.03.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona