797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniach 23-24.03.2007r w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni przy ul. Władysława IV 54 odbędzie się XII Gdyńska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

Giełda adresowana jest do uczniów trzecich klas gimnazjum, którzy w najbliższym czasie podejmować będą decyzje w sprawie wyboru dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w przyszłym roku szkolnym 2007/2008.

W giełdzie uczestniczyć będą gdyńskie szkoły niepubliczne i publiczne, które zaprezentują ofertę edukacyjną umożliwiającą kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych i szkołach zasadniczych.

Otwarcie giełdy zbiegnie się z wydaniem informatora dla gimnazjalistów o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008.

Godziny otwarcia giełdy:

23.03.br (piątek) - godz. 14.00 – 18.00

24.03.br. (sobota) - godz. 10.00 – 13.00.