798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w ramach programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” - 31.03.2007 w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44, ul. Tatarczana 4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.