798 (407) 2007-03-30 - 2007-04-05

Dogtor pomaga

Fundacja Dogtor informuje o naborze na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych - dogoterapia, arteterapia, biblioterapia oraz warsztaty teatralne.

Informacje i zapisy pod nr telefonu 0 692 566 755 oraz w fundacji przy ul. Wolności 1A .