799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Międzypokoleniowa Gdynia jak promyk słońca

W ramach programu „Międzypokoleniowa Gdynia” 20 wolontariuszy pomaga dzieciom, których rodziny znajdują się pod nadzorem kuratorów sądowych. Emerytowani nauczyciele, studenci, licealiści i gimnazjaliści pomagają odrabiać dzieciom lekcje, chodzą z nimi na wycieczki, na koncerty, do teatru i kina. Organizują zajęcia integracyjne, artystyczne. Na przykład ogniska czy wieczorki poetyckie.
Programem objętych jest 60 dzieci z trzech dzielnic Gdyni: Grabówka, Chyloni i Cisowej. 95 procent z nich pochodzi z rodzin objętych pomocą MOPS.
Pomysłodawczyniami i osobami nadzorującymi projekt są Teresa Świątek i Katarzyna Szymańska ze Stowarzyszenia OVUM, będące jednocześnie kuratorami sądowymi. Pomaga im Gabriela Czaplicka z gdyńskiego MOPS- u, która jest odpowiedzialna za pracę wolontariuszy. Nieoceniona jest pomoc czterech gdyńskich szkół, które nieodpłatnie udostępniły sale do odrabiania lekcji. Korepetycje prowadzone są także w świetlicy MOPS. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków programu „Łączymy pokolenia” realizowanego przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Pierwsze prace nad przedsięwzięciem rozpoczęły się w listopadzie ub. roku. Projekt ruszył na dobre w lutym tego roku i potrwa do lipca br.
Organizatorki tej akcji widzą zdecydowaną różnicę we współpracy z dziećmi przed rozpoczęciem programu i teraz w trakcie jego trwania. Przestały być dla dzieci tylko osobami z Sądu, które próbują coś wyegzekwować.
To nie jedyny gdyński pomysł na zacieśnianie więzi między pokoleniami. Joanna Goszczyńska (gdyński pracownik socjalny roku 2006), prowadzi od 2006 roku autorski projekt pod hasłem „Promyk słońca w jesieni życia”. Pomysł polega na zachęceniu dzieci ze szkół podstawowych do zacieśnienia więzi ze swoimi dziadkami. W jego pierwszej edycji 80 dzieci przygotowało opowieść lub rysunek na temat „Portret babci i dziadka”, w drugiej edycji tematem było drzewo genealogiczne rodziny. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Joanna Goszczyńska zorganizowała również wolontariuszy, chętnych pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji na Karwinach. Korepetycje dla 20 dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS są prowadzone w jednej z bibliotek w tej dzielnicy.

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona