799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Nowa droga do OIK

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni informuje, że w związku z budową Estakady Kwiatkowskiego uległy zmianie drogi dojścia i dojazdu do Ośrodka. Obecnie jedyną możliwą drogą jest nowo wybudowany fragment ul. Leszczynki, począwszy od ul. Gen. Orlicz Dreszera aż do budynku OIK.

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona