799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60, tel.(058) 621 40 29 w każdą środę w godz, 17.00 – 18.00 na dyżury radnych dzielnicy. I tak:11.04.Ewa Przygyłowska, 18.04. Bogusz Ostalski, 25.04. Marek Kocik.

W pierwszą i drugą środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 pełni dyżur radny miasta Gdyni Andrzej Kieszek. Biuro RD Chwarzno-Wiczlino czynne w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 15.00 - 20.00.

***

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03. I tak: 11.04. – Michał Bełbot, 18.04. – Aleksandra Borska, 25.04. – Bogdan Grzybowski. W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00- 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.