800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym informuje, że dnia 14.04.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 w Przedszkolach Samorządowych nr 7 (ul. Władysława IV 56) i 27 (ul. Wiejska 30) odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawczo dydaktyczne dla dzieci, w wieku 3-5 lat, nie uczęszczających na co dzień do przedszkola. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

                                                                   ***

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym informuje, że w sobotę, 14.04.2007 r. w godz. 9.00 - 14.00 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni czynne będzie Centrum Kształcenia Mowy - diagnoza i terapia logopedyczna, psychologiczna, oligofrenopedagogiczna. Udział w zajęciach jest bezpłatny - zapraszamy