800 (409) 2007-04-13 - 2007-04-19

Ekologiczne strony www.

20 kwietnia, w ramach obchodów Dnia Ziemi, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w VI edycji konkursu na najciekawszą stronę www. o tematyce ekologicznej. Tematyką tegorocznego konkursu była „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w 2027 roku”. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
W tym roku tematem konkursu była wizja przyszłości naszego miasta pod kątem ochrony środowiska. Tematyka konkursu zmuszała uczestników do identyfikacji problemów ekologicznych Gdyni w dziedzinach: gospodarki odpadami, zanieczyszczenia atmosfery, zanieczyszczenia wód, zagrożenia hałasem, itp. oraz do poszukiwania możliwych rozwiązań tych problemów, z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii oraz technologii przez młodych ekologów wymyślonych.
Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni, zaś członkowie nagrodzonych zespołów otrzymają cenne nagrody rzeczowe.