801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Dni otwarte w Urzędach Skarbowych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza do odwiedzenia siedziby Urzędu, przy ul.Władysława IV 2/4 w „Dniu Otwartym”, w sobotę 28 kwietnia 2007 w godz. od 9.00 do 13.00. Zorganizowany 14 kwietnia br. w Urzędzie Skarbowym w Gdyni „Dzień Otwarty” spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gdyni. Siedzibę urzędu odwiedziło 671 podatników.
Podczas „Dnia Otwartego” wszystkim zainteresowanym pracownicy Urzędu udzielą informacji dotyczących: rozpoczęcia działalności gospodarczej, rodzajów formularzy zeznań podatkowych PIT i sposobów ich wypełnienia, formularzy NIP i potrzeby ich aktualizacji.
W „Dniu Otwartym” będzie również można złożyć zeznania roczne za 2006 rok oraz uzyskać informacje w zakresie jego wypełnienia.
Informację telefoniczną w zakresie rozliczeń rocznych PIT będzie można uzyskać pod numerami: (058) 690-22-61, (058) 690-22-69.

***

Również Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza 28 kwietnia br. (sobota) na „Dzień Otwarty” do siedziby Urzędu w Gdyni, przy ul. Hutniczej 25 w godz. od 9.00 do 13.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje związane z tematyką rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r., pobrać niezbędne formularze podatkowe, złożyć zeznanie roczne.

Dodatkowo informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych będzie można uzyskać pod numerami: (058) 690- 21-24;   (058) 690- 21-44; (058) 690- 21-45.