801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Telewizyjna promocja

Gdynia rozpoczęła 16 kwietnia br. na kanale TVN 24 nową kampanię reklamującą możliwości biznesowe Miasta.
W ramach podpisanej z Miastem umowy Grupa TVN wyprodukowała i wyemituje dwa spoty reklamujące Gdynię. Jeden o długości 8 sekund jako tzw. wskazanie sponsorskie - przed i po programie Bilans Dnia - a drugi spot 30 sekundowy, którego emisja rozpocznie się 7 maja i potrwa do 24 maja, będzie zapraszał na Międzynarodowe Forum Gospodarcze odbywające się w Gdyni w dniach 23-24 maja.
W obydwu filmach Gdynię przedstawiono jako znakomite miejsce do robienia interesów, lokowania kapitału, w którym życie gospodarcze toczy się intensywnie, a walory turystyczne i rekreacyjne sprzyjają wypoczynkowi.
Wybór telewizji TVN jako kanału promocji Gdyni wiąże się z założoną grupą docelową reklamy, którą są menedżerowie, biznesmeni, inwestorzy, profesjonaliści, którzy są głównymi odbiorcami stacji.
Miasto zaplanowało także reklamę z wykorzystaniem innej stacji telewizyjnej, a mianowicie ogólnopolskiej telewizji regionalnej.
Na kanale TVP3 zaplanowano kilkudniową emisję spotu 30 sekundowego.
Na kampanię telewizyjną Miasto przeznaczyło 286 000 zł.