801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Wiosna w kwiatach

Begonie, aksamitki, pelargonie, szałwie, cynerarie, żeniszki – m.in. te kwiaty ozdobią w najbliższych tygodniach (po majowych przymrozkach) skwery i rabaty w centrum Gdyni.
Jak co roku szczególną pielęgnacją objęte są kwietniki sezonowe:
- na Skwerze Kościuszki o pow. 1134 m2 (Fontanna -183 m2, herb Miasta Gdyni -35 m2, rabaty 951 m2) zostaną posadzone kwiaty jednoroczne takie jak: begonie, aksamitki, pelargonie, szałwie, cynerarie, żeniszki,
- na Kamiennej Górze o powierzchni 482 m2 i na Skwerze Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni 173 m2 , planuje się posadzenie takich roślin jak: begonie, aksamitki, pelargonie, cynerarie, koleusy.
- na Skwerze Plymouth o pow. 80 m2, obecnie zaczynają kwitnąć narcyzy, po przekwitnięciu posadzone zostaną begonie bulwiaste.
W tegorocznym budżecie przewidziano środki na konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 2.238.500 zł i na urządzanie terenów zieleni w dzielnicach– 200 000 zł.
W sumie obszar objęty bieżącą pielęgnacją zieleni wynosi 186,97 ha, w tym skwery 54,44 ha.