801 (410) 2007-04-20 - 2007-04-26

Zapisy do...

Gimnazjum Nr 3 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 ogłasza nabór do klasy I sportowej - pływackiej na rok szkolny 2007/2008. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej o profilu pływackim będzie uczestnictwo w teście sprawnościowym, który odbywa się w poniedziałki i w piątki w godz. 15.00 - 15.45 na basenie przy ulicy Gospodarskiej.

***

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53 ogłasza nabór dzieci zdrowych i niepełnosprawnych do klasy pierwszej oraz do klasy pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2007/08. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 5.06.07 o godz. 17.00. Informacji udziela sekretariat, tel. (058) 665 84 62.

***

Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33 ogłasza zapisy do klas „0” i „I” na rok szkolny 2007/2008.
Szkoła oferuje opiekę świetlicy od 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię pedagogiczną, logopedyczną, gimnastykę korekcyjną oraz naukę języka angielskiego od klasy pierwszej. Szkoła organizuje dzień otwarty 1.06.07 oraz festyn rodzinny 26.05.07. Więcej informacji na stronie: www.sp40gdynia.neostrada.pl. Zapisu można dokonać osobiście w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 lub telefonicznie (0 58) 623 25 88.