Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Zapisy do...

Zespół Szkół Administarcyjno- Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.

Oferta Edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2007/2008:

- Technikum Ekonomiczne : specjalizacja ekonomiczno-menadżerska, europejska oraz rozliczenia finansowo-księgowe.

- Technikum Handlowe

• Szkoły policealne dla młodzieży (bezpłatne) - roczna szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych (o profilu ekonomiczno-administracyjnym) kształcąca w zawodzie – technik ekonomista

• Szkoła policealna dla dorosłych (zaoczna, bezpłatna) - dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik – ekonomista

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie : tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl

***

Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni Witominie ul. Uczniowska 1 prowadzi nabór do klas zerowych i pierwszych na rok szkolny 2007/ 2008. Działając na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty – DZ.U z dn. 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego zwracamy się z prośbą o dokonanie rejestracji dziecka zgodnie z obowiązującym rejonem osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie – (058) 6240974.

***

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdyni rozpoczyna nabór do klas IV o profilu koszykówki dziewcząt i chłopców. Zapraszamy wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych! Sprawdziany sprawności ogólnej odbędą się 14, 15, 21, 22 maja 2007r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej przy ul. Władysława IV 54.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie tel: (058) 620 56 55 lub na stronie internetowej www.zssogdy.neostrada.pl

***

Gdyński Ośrodek Aikido zaprasza młodzież i dorosłych na bezpłatny kurs z podstaw japońskich sztuki walki Aikido. Zapisy oraz pierwsze zajęcia odbędą się 12.05.2007 o godz 11.15 (tel.0 604 442 629) przy Uczniowskim Klubie Sportowym Galeon; ul. Morska 89, Gdynia Grabówek (obok Akademii Morskiej).

Szczegóły na stronie www.wadokan.gdynia.pl