806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

Dotacje na zabytki przyznane

23 maja 2007 roku Uchwałą nr VIII/192/07 Rady Miasta Gdyni przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni. Dotacje przyznano na następujące zabytki:
1. Budynek usługowo - mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 55 w Gdyni, nr w rej.zab. A-954, dotacja na remont stropodachu oraz remont stolarki okiennej klatki schodowej w wysokości do 79 445,63 zł
2. Budynek usługowo – mieszkalny przy ul. Portowej 4 w Gdyni, nr w rej.zab. A-1248, dotacja na remont pionów wodno – kanalizacyjnych w budynku oraz na wykonanie projektu uzupełnienia nawierzchni podwórza w wysokości do 36 391,22 zł
3. Dom mieszkalny „Opolanka”, przy ul. Piotra Skargi 9 w Gdyni, nr w rej.zab. 830, dotacja na remont elewacji budynku, remont kapitalny balkonów, kominów, dachu i tarasu, wykonanie izolacji ścian piwnicy i remont studzienek okien piwnicznych w wysokości do 175 521,45 zł,
4. Budynek mieszkalny – dawny Dom Kuracyjny, przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni, nr w rej.zab. 909 zł, dotacja na remont muru oporowego w wysokości do 118 556,55 zł
5. Budynek mieszkalny d. FE BGK przy ul. 3 Maja 27 – 31 w Gdyni, nr w rej.zab. 890, dotacja na remont okien i drzwi jednej klatki schodowej w wysokości do 40 500,00 zł
6. Budynek mieszkalny przy al. Zwycięstwa 192 a w Gdyni, nr w rej.zab. A-1794- dotacja na renowację stolarki okiennej w części elewacji od strony al. Zwycięstwa, w wysokości do 22 500,00 zł,
Najbliższy termin składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie na 2008 r. upływa 30 września 2007 r.