806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

Po zbiórce publicznej

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 27.05.2006 -10.05.2007r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) – zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich hipermarketów TESCO, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25-05-2006, nr OBO.5022-8/2006. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej ‘2006 i Harcerskiej Akcji Zimowej ‘2007. Łącznie zebrana została kwota: 63 586,80 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.