Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Gotowi do pracy

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych warsztatatach dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Gotowi do pracy".
Warsztaty rozpoczynają się 24 czerwca w Bytowie i trwają 13 dni.
Celem tego projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w nabyciu umiejętności skutecznego poruszania się na rynku pracy. Osoby uczestniczące w projekcie będą miały możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych a także opracowania indywidualnych planów działania.
W warsztatach mogą wziąć udział osoby:
- które posiadają ważne orzeczenie (jeszcze co najmnie 3 miesiące od chwili zgłoszenia się do projektu ) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności,
- ktore mają trudności z wejściem na rynek pracy: po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy lub będące długotrwale bezrobotne,
- kobiety w wieku 18 - 55 lat, mężczyźni w wieku 18 - 60 lat,
- mieszkańcy województwa pomorskiego.
Projekt obejmuje: kompleksowe wsparcie dla beneficjentów, warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje z doradcami, lekarzem, rehabilitantem i prawnikiem.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Organizatorzy zapewniają dojazd na miejsce warsztatów lub zwrot kosztów podróży.
Formularze zgłoszeniowe i informacje w Instytucie Rozwoju Kadr, ul. Lendziona 16/17, 80 - 264 Gdańsk - Wrzeszcz , tel. (0 58) 436 14 00, kom. 608 08 08 10, e - mail: biuro@irk.com.pl, www.irk.com.pl

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona