807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Podziękowania

Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, składają gorące podziękowania rodzicom oraz sponsorom, za pomoc w zorganizowaniu „Festynu rodzinnego", który odbył się 12 maja 2007 na terenie szkoły. Szczególne podziękowania dla: Firmy ubezpieczeniowej Commercial - Zygmunt Adamowicz, Zakład Produkcyjny „TREFL" w Gdyni, Jednostka Wojskowa Gdynia-Babie Doły, Klub Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni , Klub Sportowy „Flota" -Tomasz Mikicki, Andrzej Papke, Zakłady mięsne „STOSłOW'' w Gdyni, Anna Bigot-delikatesy „ANNA".
***
Irena Machnikowska z Z.S. Nr 11- ,,Szkoła Otwarta" w Gdyni dziękuje za pomoc, wieloletnią współpracę i przekazanie nagród dla uczestników programu BEZPIECZNA DZIELNICA następującym osobom:.Franciszkowi Romanowiczowi i Dyrekcji PORD, Leszkowi Wieruszewskiemu-Instruktorowi Nauki Jazdy, Ewie Omernik - Koordynatorowi „Szkoły Otwartej'' -Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej.
***
Dzieci niepełnosprawne wraz rodzicami zrzeszonymi przy UKS „Orlik" składają serdeczne podziękowania Studiu Fotograficznemu „FOTO 21" z Gdyni za wspólnie spędzony czas oraz niezwykłe portrety dzieci niepełnosprawnych zrobione bezpłatnie. Ten fantastyczny prezent sprawił wszystkim dużo radości, bo stanowi niezapomnianą pamiątkę z okazji Dnia Dziecka.
***
Rada Dzielnicy Redłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania Festynu Rodzinnego w dniu 26 maja 2007r.: Hurtownia Odzieży „Vietlex Heniek", Redakcja „Echo Miasta", Księgarnia „Vademecum", Sklep „Albert", ING Bank Śląski", Firma „Maja", Księgarnia „Chimera", Apteka „Franciszkańska", Zakład Remontowo-Budowlany: ADREM", Sklep Warzywa Owoce W. Wencel „Balic Oasis" Studio Fitness, PHU „Bożena" B.I.A. Szymańscy, TV Solarium PARADISE BEACH E. Dąbrowa, Solarium AFRICA SUN CLUB Sc P. Janukiewicz, S. Leński, N. Piasecki, Salon Fryzjerski „LAURENT" E. Nowakowska, Cukiernictwo B. Formela, Cukiernia Adam Sowa, Piekarnia przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej, Sklep Mięsny przy ul. Redłowskiej, Piekarnia - Piotr Gotowała, SKOK F. Stefczyka, INVEST KOMFORT S.A., Gdyńska Drużyna Harcerska ZHR nr 143.
***
Zarząd dzielnicy Redłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia festynu w dniu 26 maja b.r. z okazji Dnia Matki oraz Europejskiego Dnia Sąsiada. W szczególności: mieszkańcom dzielnicy za liczny udział w imprezie, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 34 za udostępnienie obiektów szkoły oraz użyczenie sprzętu, Fundacji Pomocy na Rzecz Dzieci „Pan Władek" za prowadzenie imprezy i doskonałą muzykę, Harcerzom Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej ZHR 134 za zaangażowanie i duży wkład pracy przy przeprowadzeniu imprezy, Dzielnicowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nr 1 za pomoc i przeprowadzenie konkursów, Świetlicy „Koniczynka" za przeprowadzenie konkursów i licytacji rysunków dzieci, Paniom z chóru przy Domu Opieki Społecznej przy ul. Legionów za koncert, dzieciom ze Społecznego Ogniska Muzycznego „Musica Sacra" za występy taneczne i śpiew, Alicji Budzińskiej za przygotowanie i prowadzenie konkursów plastycznych, Zdzisławie Reclaff i Wiesławie Nadolskiej za olbrzymi wkład pracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu, Bożenie Hinca oraz grupie judoków ze Szkoły nr 34 za pokaz judo, Liceum Plastycznemu w Gdyni za udostępnienie sztalug malarskich, właścicielom strzelnic i dmuchanych zamków oraz stoiska z watą cukrową oraz licznym sponsorom nagród i upominków.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona