807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro Rady przy ul. Narcyzowej 1/2 czynne jest we wtorki w godz.11.00-18.00 i środy w godz. 9.00-16.00.
W każdy wtorek w godz. 17.00-18.00 w biurze rady dzielnicy pełnią dyżury radni: 12.06.- Adam Osiński, 19.06.- Jarosława Pawlak, 26.06. Anna Sadowska. Zarząd rady dzielnicy pełni dyżury w każdą środę w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w dniach od 11.06 do 15.07 br biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika.
Radni Dzielnicy zapraszają na dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00 do Biura Rady w Gdyńskiej Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37.
Oto terminy najbliższych dyżurów: 14. 06. - Halina Raszka i Regina Szmal, 21. 06. - Lech Woltersdorf, 28. 06. - Barbara Cichosz.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza do swojej siedziby przy ul. Jowisza 60 - Zespół Szkół nr 15- biuro Rady czynne we wtorki, środy i czwartki od 15.30 do 20.00.
Dyżury radnych w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00 : 13 czerwca - Anna Małgorzata Łoś, 20 czerwca - Ireneusz Dojas, 27 czerwca - Leszek Wicikowski. W każdą pierwszą i drugą środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów: 13.06. - Mariusz Pająk, 20.06. - Małgorzata Pettkowska, 27.06. - Marek Rodak. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00- 16.00 w Biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 do biura Rady, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.Podgórskiej 14, p. nr 15, tel. (058) 665 50 00.
W pierwszy poniedziałek m-ca w godz.16.30-17.30 w biurze Rady pełni dyżur radny Gdyni Andrzej Denis. W czwarty poniedziałek m-ca w godz. 18.00-19.00 pełnią dyżury członkowie Zarządu Dzielnicy. Dyżury w czerwcu: 11.06.-Teresa Drobińska i Jacek Czerski, 18.06.- Jan Gumiński i Jarosław Kłodziński, 25.06. - Daniel Prieba.
W każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza na dyżury w biurze Rady, ul.Cylkowskiego 5 w godz. 17.00-18.00. I tak: 14.06. Marian Kluza, 21.06. - Rafał Kochan. W trzecią środę miesiąca w biurze Rady w godz. 12.30-13.30 dyżur pełni radna Gdyni - Joanna Chacuk. W pierwszy i trzeci poniedziałek m-ca w godz.17.00 -18.00- dyżuruje Ryszard Walczak, drugi poniedziałek m-ca - Alicja Kowalczyk, czwarty poniedziałek m-ca - Bogdan Jakubowski.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 tel. (058) 661 90 68. Dyżury pełnią: 14 .06 - Anetta Głazik, 21.06. - Dariusz Kuczyński, 28.06 - Urszula Pronobis.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze Rady przy ul. Czeremchowej 1 p.nr 39, tel.: (058) 664 56 21. I tak: 13.06.- Anna Kamińska, 20.06. Marek Klaczyński, 27.06. Aneta Kłos.
Ponadto w pierwszą środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała. Druga środa m-ca- Paweł Stolarczyk oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel: (058) 663-63 18, ul. Morska 192 (budynek SP Nr 10) informuje, iż w biurze Rady pełnią dyżury radni: 13.06- Maria Czerwiec, 20.06- Mariusz Zaborowski, 27.06- Stanisław Skłodowski. W pierwszą środę m-ca w godz. 16.30-17.30 pełni dyżur radny miasta Arkadiusz Gurazda, a w drugą środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje radny miasta Marcin Horała. W pierwszą środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady (ul.Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. 0586253295) w godz. 17.00- 18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy: 11.06.br - Jerzy Słowikowski, 18.06.br - Bogusława Walda, 25.06.br - Krzysztof Werner. W lipcu i sierpniu dyżury radnych zawieszone.
***
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana informuje o dyżurze radnego: Zbigniew Ogonowski - każdy wtorek godz 16.00 - 18.00 w siedzibie Rady - Ośrodek Zdrowia ul. Legionów 67.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w każdy poniedziałek w biurze Rady przy ul. Marsz. Piłsudskiego 18 dyżurują radni. 11 czerwca - Barbara Barbarowicz w godz. 17.00-18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz.11.00 - 18.00.
Radni dzielnicy zapraszają na dyżury w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. W dniu 14.06.2007r. dyżur pełni - Marek Krause. Z Przewodniczącą Zarządu można umówić się za pośrednictwem biura Rady.
W Radzie Dzielnicy działają Komisje, którym przewodniczą: Komisja Inwestycji i Rozwoju - Małgorzata Ważny, Komisja Bezpieczeństwa i Sportu - Marek Krause, Komisja Spraw Socjalnych i Kultury - Gizela Tybuś.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona