807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Zapisy do...

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gdyni informuje o egzaminach wstępnych na rok szkolny 2007/2008, które odbędą się w dniach 13 oraz 16 czerwca br w siedzibie szkoły w Gdyni przy ulicy Bpa. Dominika 13 a.
Prowadzimy naukę na trzech wydziałach: instrumentalnym (sześć lat nauki), rytmiki (sześć lat nauki), wokalnym (cztery lata nauki).
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie SSM II st. w Gdyni w środy i soboty (tel. 058 662 29 64) oraz pod adresem mailowym ssm2gdynia@wp.pl
Uwaga! Od 1 września br. uczniowie rozpoczną naukę w nowopowstałej publicznej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59 ogłasza nabór na rok szkolny 2007/2008 do: liceum profilowanego (usługowo-gospodarczego), zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer), technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik mechanik, technik handlowiec).
W szkole dla dorosłych zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek).
Więcej: www.bandera.neostrada.pl
***
Gimnazjum nr 7, ul. Wrocławska 52, 81 - 553 Gdynia ogłasza nabór do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2007/ 2008.
W ramach oferty edukacyjnej proponuje: system zajęć dodatkowych w formie fakultetów, koła zainteresowań (m. in. dziennikarskie, europejskie, filmowe, matematyczne, informatyczne, biologiczno - ekologiczne, fizyczne, chemiczne, sportowe, turystyczno - krajoznawcze), naukę języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wolontariat - koło Caritas; dbanie o rozwój sprawności fizycznej w UKS „Gromik" - biegi na orientację, UKS „Morświn"- łucznictwo.
Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkolnym pod nr tel. (058) 664 69 05.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
W ramach technikum ekonomicznego - szkoła proponuje nowe specjalizacje: specjalizacja ekonomiczno-menadżerska, specjalizacja europejska, specjalizacja rozliczenia finansowo-księgowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie : www.zsae.int.pl
***
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, tel. (058) 629 00 37 ogłasza nabór do klasy I integracyjnej na rok szkolny 2007/2008.
Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach 9.00 - 14.30
***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10, tel.(058) 623 09 22, 623 23 55, www.pwsh.edu.pl, prowadzi nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008 na kierunkach filologia, pedagogika oraz kulturoznawstwo i socjologia w trakcie rejestracji, a ponadto studia podyplomowe, studium ksztalcenia nauczycieli i kursy jezykowe.
***
Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM zaprasza dzieci w wieku 6.15 lat do szkółki żeglarskiej. Zapisy trwają cały rok. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów żeglarstwa, odbywają się 3 razy w tygodniu: środa 16.00-19.30, sobota 14.00 - 17.30, niedziela 10.00 - 13.30.
Kontakt: 0 502 267 029, al.Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia, e-mail opti@artnet.com.pl, www.opticwm.sails.pl
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko -Francuskiej, Oddział w Gdyni, zaprasza na Intensywne Kursy Letnie w terminie od 25.06.2007r. - 7.07.2007r.- kurs 30 godz. (3 godz.lekcyjne dziennie0, w godz. przed lub popołudniowych.
Stopnie nauczania - początkowy, podstawowy, średni, konwersacyjny, gramatyka francuska w pigułce dla chcących powtórzyć, zwłaszcza dla zdających maturę z jęz. francuskiego. Cena - 420,-zł.
Zgłoszenia w sekretariacie Towarzystwa, Gdynia ul. Starowiejska 54/4, od poniedziałku do piątku od 16.00 - 19.00 lub przez internet - e-mail tppfgdynia@poczta.onet.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona