808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Dla najmłodszych

Przedszkola Samorządowe nr 7, 13, 27 zapraszają dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola w dn. 16.06.2007r. w godz. 9.00 -14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne. Jednocześnie informujemy, że w w/w terminie w przedszkolu nr 7 odbędzie się spotkanie ze specjalistami : psychologiem, logopedami, oligofrenopedagogiem (dla zainteresowanych rodziców). Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy!!!