808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach z podstaw obsługi komputera w systemie WINDOWS (4 godz.) oraz z podstaw korzystania z edytora tekstu WORD (8 godz.).

Koszt dwudniowego szkolenia: 100 zł. Szkolenie dofinansowane jest ze środków Fundacji Gospodarczej. Najbliższe terminy: 18 i 19.06.2007 r. oraz 25 i 26.06.2007 r.

Zapisy przyjmuje: Fundacja Gospodarcza, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, www.fundacjagospodarcza.pl, tel.: (058) 622 60 17 lub 622 20 52 w. 39.