811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Gdynia w kwiatach-konkurs

Już po raz trzynasty Prezydent Gdyni ogłasza konkurs GDYNIA W KWIATACH, w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu.
Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 700 zł netto (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 150 zł netto.
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu", lub dostępnych tutaj. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10x15 (maksymalnie - 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 202) lub wysyłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Termin składania kuponów upływa z dniem 31 lipca.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".