811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Podziękowania

Rada Dzielnicy Orłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu „Noc Świętojańska" w dniu 23 czerwca 2007r.: „Inwest-Komfort", „PORTA" z Wejherowa, HZR z Gdyni, Centrum Handlowe „Klif", „Toyota" z Gdyni, „Tawerna Orłowska", sklep „Nocka" z Gdyni-Orłowa.