811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Pomóż przy festiwalu!

Fundacja Liberty, organizator Festiwalu Kultur Świata Globaltica poszukuje osób chętnych do pracy przy festiwalu w charakterze wolontariuszy od zaraz do dnia 28 lipca br. Fundacja czeka na pomoc młodzieży i osób dorosłych; mile widziane jest posługiwanie się językiem angielskim.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie (058) 661 40 03 lub drogą mailową (festiwal@globaltica.pl).
Wszystkie informacje o festiwalu dostępne są na stronie www.globaltica.pl.