816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Buduj dla Pomorza - bezpłatne szkolenia

W ramach Regionalnego Programu „Buduj dla Pomorza” Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zachęca osoby bezrobotne do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach:

• monter rusztowań,

• kafelkarz,

• murarz.

W województwie pomorskim deficyt kadrowy w budownictwie związany jest zwłaszcza z uruchomieniem wielu nowych inwestycji w regionie, z nasilającymi się wyjazdami zarobkowymi za granicę osób z branży budowlanej, a także niedostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. W II półroczu 2006r. do powiatowych urzędów pracy na terenie województwa wpłynęło 5919 ofert pracy w zawodach budowlanych. Z analizy przyjętych od pracodawców zgłoszeń wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na robotników budowlanych, jak i pracowników z zakresu prac wykończeniowych. Monitoring zawodów deficytowych w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni potwierdza ten fakt wskazując, iż zawodem deficytowym jest m.in. monter rusztowań, monter konstrukcji budowlanych, murarz, robotnik budowlany. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie – zarówno pracodawców (e-mail: posrednictwo@praca.gdynia.pl; tel. (058) 621 11 50 wew. 114; kontakt osobisty: pok.114), jak i bezrobotnych (tel. 058 620 49 54 wew. 103; kontakt osobisty: pok.103) prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.

ikona