816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Gdynia w kwiatach

31 lipca br. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konkurs „Gdynia w kwiatach”, w którym mogli wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu. Na konkurs wpłynęły 64 kupony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi i ...” w parku Kolibki.

ikona