816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Jubileusze szkół

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących oraz Komitet Organizacyjny zapraszają wszystkich absolwentów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, Sportowego Gimnazjum nr 9, VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, sympatyków, nauczycieli i pracowników na uroczyste obchody 50-lecia szkoły, które odbędą się 13 października 2007 roku .

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. (058) 620 56 55; www.zssogdy.neostrada.pl.

***

IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Morska 186 w Gdyni 13 października 2007r. obchodzić będzie uroczystość jubileuszu 60-lecia szkoły.

Program obchodów na stronie www.dhost.info/ivlo. Organizatorzy zapraszają absolwentów, nauczycieli i sympatyków.