816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Wystawa „Ekologia w Obiektywie”

Od 20.08 do 30.09.2007 r. w plenerze na Skwerze Kościuszki trwać będzie wystawa zwycięskich oraz wyróżnionych zdjęć w konkursie fotograficznym „Ekologia w Obiektywie”. Organizatorem jest firma Bayer.

Tegoroczna edycja była rozgrywana pod hasłem: „Oblicza Ziemi. Energia przyszłości”. Prace przesyłano w dwóch kategoriach wiekowych: 12-18 lat i powyżej 18 lat; oraz w dwóch kategoriach tematycznych: Przyroda i Dewastacja.

P – przyroda - w tej kategorii były oceniane zdjęcia ilustrujące żywioły takie jak woda, wiatr czy słońce wykorzystane jako źródła energii, które nie naruszają stanu naturalnego środowiska, np. elektrownie wiatrowe (farmy wiatrakowe) w miejscach gdzie występują silne wiatry, kolektory słoneczne na obszarach silnie nasłonecznionych czy elektrownie wodne wykorzystujące potencjał wody;

D – dewastacja – w tej kategorii były oceniane prace ilustrujące stan środowiska naturalnego w zetknięciu z cywilizacją w szczególności tych obszarów, gdzie w wyniku eksploatacji źródeł energii została zniszczona przyroda.

W sumie nadesłano 1304 fotografie (Przyroda – 912 prac; Dewastacja - 392 prace)

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć na www.ekologiawobiektywie.pl w Galerii Prac 2007.

ikona