818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Medale dla małżeństw

W środę, 5 września br., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek o godz. 11.00 wręczy medale następującym gdyńskim parom:
Teresie i Janowi Razik, Janinie i Zbigniewowi Jarosz, Zofii i Janowi Kriwel, Teresie i Edmundowi Zacharkom, Eugeni i Kazimierzowi Ambrozikom, Janinie i Eugeniuszowi Jurczykowskim, Krystynie i Edmundowi Drożniakiewiczom, Zofii i Jerzemu Władzińskim, Agnieszce i Janowi Merchelom, Teresie i Zygmuntowi Kruczykom,

a następnie o godz. 13:00 kolejnym jubilatom:
Stanisławie i Aleksandrowi Piaskom, Stanisławie i Mieczysławowi Kaniowskim, Brygidzie i Tadeuszowi Kuszyńskim, Kazimierze i Janowi Kozakom, Henryce i Władysławowi Skubkom, Irenie i Pawłowi Grzenkowiczom, Lidii i Antoniemu Mellerom, Urszuli i Ryszardowi Adamskim, Mieczysławie i Pawłowi Bartoszom, Łucji i Walerianowi Zborowskim.
Jubilaci w prezencie od miasta dostaną także albumy o Gdyni, kwiaty i dyplomy.