Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Program dla sprawców przemocy w rodzinie

MOPS w Gdyni prowadzi od maja br. drugą edycję programu edukacyjno - korekcyjnego dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych. Program potrwa do końca roku. Są jeszcze wolne miejsca.

Program ma pomóc sprawcom w zaprzestaniu przemocy. Ma kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, spowodować branie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Osoby mogą zgłaszać się do programu dobrowolnie lub za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów czy też przez sąd.

Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu. Są to 3 - godzinne sesje w grupie około 6 - 10 osób.

Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobywają umiejętności jak nie stosować przemocy, trenują umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Program jest finansowany z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Koszt jego prowadzenia w tym roku wynosi 27 000 zł.

Do programu mogą zgłaszać się osoby, pragnące zmienić swoje postępowanie, które:

- pod wpływem złości zaczynają krzyczeć, wyzywać, obrażać najbliższych,

- wypowiadają słowa i robią rzeczy w stosunku do bliskich, których później żałują,

- niszczą lub rzucają przedmiotami,

- zdarza się, że kiedy się zdenerwują, grożą bliskim,

- zmuszają bliskich do rzeczy, których nie chcą robić.

Takie zachowanie oznacza przemoc wobec bliskich.

Program jest realizowany przez Zespół Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65. Konsultacje i spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 - 21.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, IV piętro, pokój 415.

Kontakt telefoniczny pod numerem 0 662 72 80 05. W poniedziałki w godz. 15.00 - 21.00 i w piątki w godz. 9.00 - 21.00