818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w każdą środę w godz. 17.00 – 18.00 na dyżury radnych dzielnicy.
Dyżury pełnione są w biurze Rady Dzielnicy przy ulicy Czeremchowej 1 pokój nr 39, telefon: (058) 664 56 21.
W dniu 5.09 dyżur pełni Urszula Kowalik, 12.09 Mirosława Król, 19.09 Łukasz Łasiński, 26.09 Adam Mordako.
Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę miesiąca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 zaprasza mieszkańcow na dyżury radnych w każdy czwartek w godz.17.00-18.00. Ponadto: w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz: 17-19 dyżuruje Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy - Jadwiga Stefaniszyn, w każdą pierwszą środę miesiąca w godz: 17.00-18.00 dyżur pełni radny Rady Miasta Gdyni - Paweł Stolarczyk, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz: 17-18 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel: (058) 663 63 18 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10) w środy w godz. 17.00 -18.00 na dyżury radnych. I tak: 05.09.-. Janusz Szeligiewicz, 12.09.- Krzysztof Borkowski, 19.09.- Edward Kaczmarczyk, 26.09.- Piotr Rojek. W każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30-17.30 dyżur pełni radny miasta Arkadiusz Gurazda, a w każdą drugą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżuruje radny miasta Marcin Horała. Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Dodatkowo w każdą trzecią środę miesiąca funkcjonariusze Straży Miejskiej dyżurują w godz. 17.00-18.00. Proszę o zamieszczenie dodatkowej wiadomości: w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30-16.30 dużur pełni radny miasta Paweł Stolarczyk.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino informuje o przerwie wakacyjnej trwającej do 5 września 2007 roku.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro Rady Dzielnicy (ul. Wiczlińska 33) czynne jest w pon. i śr. od 9.30 do 15.00, a w czwartki w godz. 9.30 - 12.30.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 05.09. – Aleksandra Borska, 12.09. – Bogdan Grzybowski, 19.09. – Jadwiga Hościło, 26.09. – Elżbieta Kamińska. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00.Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje. W dniu 3,09. w siedzibie Rady Dzielnicy, Gdynia ul. Staffa 10 dyżur pełnić będą: Mirosława Borusewicz- radna miasta w godz. 16.00 -18.00, Łukasz Pacholec- radny dzielnicy Karwiny w godz. 17.00 - 19.00, a w godzinach 17.00 -18.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej.