818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Życzenia

                           W przeddzień inauguracji roku szkolnego 2007/2008

                               Uczniom i Rodzicom, Nauczycielom i Dyrektorom

                          życzymy wytrwałości w osiąganiu wymarzonych celów,

                      spełnienia śmiałych zamierzeń i wiele satysfakcji z sukcesów.

 

Przewodniczący Rady Miasta               V- prezydent Gdyni                  Prezydent Gdyni

      Stanisław Szwabski                                Ewa Łowkiel                         Wojciech Szczurek