819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Po sesji Rady Miasta

Po raz pierwszy po wakacjach 29 sierpnia 2007 r. obradowali gdyńscy radni. To już w tej kadencji X sesja. Radni podjęli 25 uchwał.

I tak zdecydowali m.in. o zwiększeniu kwot z budżetu Miasta na działalność 22 Rad Dzielnic. Podniesiona została kwota bazowa (z 6 zł 20 gr do 6 zł 50 gr) na jednego mieszkańca oraz suma przeznaczona na nagrody dla dzielnic uczestniczących w ogłaszanych przez Miasto konkursach. W przyszłorocznym budżecie na ten cel, zamiast dotychczasowych 40 tys. zł będzie 375 tys. zł. Ta decyzja służyć ma promocji tych Rad Dzielnic, które mają dobre pomysły, działają aktywnie i którym zależy na poprawie warunków życia mieszkańców.

Radni Miasta zdecydowali też o wprowadzeniu (od początku roku akademickiego) biletów ulgowych dla doktorantów, którzy podróżują pojazdami gdyńskiej komunikacji miejskiej (wzorem uczniów i studentów studiów licencjanckich i magisterskich).

Pełna treść wszystkich uchwał Rady Miasta dostępna jest na naszej stronie: www.gdynia.pl

ikona